mapkan novinky board partneři ke stažení program
nahoru
dolu
","\"2\"","\"3\"","\"4\"","\"5\"","\"6\"","\"7\"","\"8\"","\"9\"","\"10\"","\"11\"","\"12\""); $Zprava = str_replace($vychozi,$nahrad,$Zprava); function smajlici() { for($a = 1; $a <= 12; $a++) { echo "\n\t\t\t\t".$a." "; } } $popisky = Array("Vložit komentář", "Komentář", "tučné", "kurzíva", "odkaz", "Jméno", "E-mail", "ICQ", "www", "číslo, které vidíte jako text opište číslicí:", "Odeslat"); $cisla = Array("0" => "nula", "1" => "jedna", "2" => "dvě", "3" => "tři", "4" => "čtyři", "5" => "pět", "6" => "šest", "7" => "sedm", "8" => "osm", "9" => "devět"); $chyby = Array("Zpráva nebyla odeslána!", "Máte zákaz vkládat komentáře, kontaktujte admina těchto stránek.", "Číslice pro antispam byla špatně napsána.", "Nebylo vyplněno povinné pole - jméno.", "Zpráva smí obsahovat maximálně 5000 znaků.", "Nebylo vyplněno povinné pole zpráva.", "Nebylo vyplněno povinné pole e-mail.", "nesprávný formát e-mailu - jmeno@domena.koncovka!", "ICQ smí obsahovat pouze číslice, jejich počet je 8 až 10."); $i = mt_rand(0,9); $cislo = $cisla[$i]; $sifra = md5($i); $cislo2 = escapeshellcmd($_POST[cislo]); if (($akce=="add") && ($Email!="") && ($Jmeno!="") && ($Zprava!="") && ($_POST[sifra] == md5($cislo2))) { $Zprava = str_replace($vychozi,$nahrad,$Zprava); if( Mail("estrans@estrans.cz", "nekdo, asi $Jmeno napsal zpravu do knihy festivalu", "".NL2BR(HTMLSpecialChars($Zprava))."", "From: " .$Email) ) $soubor = "kniha/kniha.body"; @$ext = fopen("kniha/kniha.body", "r"); @$obsah = fread($ext, filesize($soubor)); @FClose($ext); $ext=FOpen("kniha/kniha.body","w"); $tab ="
".Date("j.n.Y")." v ".Date("H:i")." napsal $Jmeno ($Email) tuto zprávu:
  
$Zprava
WEB: $Web

"; fputs($ext, "$tab"); fputs ($ext, "$obsah"); $fp=FOpen("kniha/kniha.head","r"); FPassThru($fp); // echo "

"; // $fp=FOpen("kniha/kniha.body","r"); // FPassThru($fp); function Odkaz() { if (File_Exists ("kniha/kniha.body")): echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky // echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky // echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); endif; } function Odkazd() { //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "$i"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky // echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky // echo " ...$stranek "; } } echo ""; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); } Odkaz(); ?>
"; // $fp=FOpen("kniha/kniha.body","r"); // FPassThru($fp); function Odkaz1() { //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "| $i |"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } } function Odkaz() { if (File_Exists ("kniha/kniha.body")): echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); endif; } function Odkazd() { echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "$i"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); } Odkaz(); ?> check($_POST['code']); include "kniha/kniha.head"; echo ""; if (($jmeno=="ee")&&($Jmeno=="")){ // Kontrola vyplnění echo "
Jméno musí být vyplněno
"; $foc = 'jmeno'; $col = 'red'; } else if (($email=="ee")&&($Email=="")){ echo "
E-mail musí být vložen
"; $foc = 'email'; $cole = 'red'; } else if(($email=="ee")&&(!eregi("^$cast1+(\\.$cast1+)*@($cast2?\\.)+$cast2\$", $Email))) { echo "
Nesprávný formát E-mailu
"; $foc = 'email'; $cole = 'red'; } else if (($zprava=="ee")&&($Zprava=="")){ // povinných údajů echo "
Bez zprávy to nemá cenu
"; $foc = 'text'; $colt = 'red'; } else if (($jmeno=="ee")&&($code == "")){ echo "
Nebyl zadán bezpečnostní kód
"; $foc = 'code'; $colc = 'red'; } else if (($jmeno=="ee")&&($valid !== true)){ echo "
Nebyl zadán správný bezpečnostní kód
"; $foc = 'code'; $colc = 'red'; } if ($foc == ''){ $foc = 'Jmeno'; } ?>
* Takto označené položky je nutné vyplnit
Jméno:*
E-mail:*
Web: 
Zpráva:*
nepoužívej enter pro odstavec, ale klikni prosím sem: BR b

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Code:*