festival pod zelenou horou novinky program partneři kniha návštěv předprodej ke stažení nikola brasko coders domina princess ty syčáci marracash orchestra traband dirty blondes
festival pod zelenou horou novinky program partneři kniha návštěv předprodej ke stažení
festival pod zelenou horou novinky program partneři kniha návštěv předprodej ke stažení del global elektro cz projekt dum-naradi gremis holcim delta ets pohanka trinet sobotka auto activity 3d zahrady batyskaf civic zdar nad sazavou jezek hackboards es trans sedmicka denik tvv rebel radio brod havana club region petrov vysocina
festival pod zelenou horou novinky program partneři kniha návštěv předprodej ke stažení
nahoru
dolu
$val) { $val=addslashes($val); eval("$".$ind."=\"".$val."\";"); } $posuv='1'; require("send.php"); $vychozi = Array("*1*","*2*","*3*","*4*","*5*","*6*","*7*","*8*","*9*","*10*","*11*","*12*"); $nahrad = Array("\"1\"","\"2\"","\"3\"","\"4\"","\"5\"","\"6\"","\"7\"","\"8\"","\"9\"","\"10\"","\"11\"","\"12\""); $Zprava = str_replace($vychozi,$nahrad,$Zprava); function smajlici() { for($a = 1; $a <= 12; $a++) { echo "\n\t\t\t\t".$a." "; } } $popisky = Array("Vložit komentář", "Komentář", "tučné", "kurzíva", "odkaz", "Jméno", "E-mail", "ICQ", "www", "číslo, které vidíte jako text opište číslicí:", "Odeslat"); $cisla = Array("0" => "nula", "1" => "jedna", "2" => "dvě", "3" => "tři", "4" => "čtyři", "5" => "pět", "6" => "šest", "7" => "sedm", "8" => "osm", "9" => "devět"); $chyby = Array("Zpráva nebyla odeslána!", "Máte zákaz vkládat komentáře, kontaktujte admina těchto stránek.", "Číslice pro antispam byla špatně napsána.", "Nebylo vyplněno povinné pole - jméno.", "Zpráva smí obsahovat maximálně 5000 znaků.", "Nebylo vyplněno povinné pole zpráva.", "Nebylo vyplněno povinné pole e-mail.", "nesprávný formát e-mailu - jmeno@domena.koncovka!", "ICQ smí obsahovat pouze číslice, jejich počet je 8 až 10."); $i = mt_rand(0,9); $cislo = $cisla[$i]; $sifra = md5($i); $cislo2 = escapeshellcmd($_POST[cislo]); if (($akce=="add") && ($Email!="") && ($Jmeno!="") && ($Zprava!="") && ($_POST[sifra] == md5($cislo2))) { $Zprava = str_replace($vychozi,$nahrad,$Zprava); if( Mail("estrans@estrans.cz", "nekdo, asi $Jmeno napsal zpravu do knihy festivalu", "".NL2BR(HTMLSpecialChars($Zprava))."", "From: " .$Email) ) $soubor = "kniha/kniha.body"; @$ext = fopen("kniha/kniha.body", "r"); @$obsah = fread($ext, filesize($soubor)); @FClose($ext); $ext=FOpen("kniha/kniha.body","w"); $tab ="
".Date("j.n.Y")." v ".Date("H:i")." napsal $Jmeno ($Email) tuto zprávu:
  
$Zprava
WEB: $Web

"; fputs($ext, "$tab"); fputs ($ext, "$obsah"); $fp=FOpen("kniha/kniha.head","r"); FPassThru($fp); // echo "

"; // $fp=FOpen("kniha/kniha.body","r"); // FPassThru($fp); function Odkaz() { if (File_Exists ("kniha/kniha.body")): echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky // echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky // echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); endif; } function Odkazd() { //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "$i"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky // echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky // echo " ...$stranek "; } } echo ""; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); } Odkaz(); ?>
"; // $fp=FOpen("kniha/kniha.body","r"); // FPassThru($fp); function Odkaz1() { //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "| $i |"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } } function Odkaz() { if (File_Exists ("kniha/kniha.body")): echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); endif; } function Odkazd() { echo "
"; //NASTAVENI PROMENNYCH $prispevek = File("kniha/kniha.body"); //načte obsah souboru do pole $stranek = Ceil(Count($prispevek)/4); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) // $_GET[strana] //SAMOTNY SCRIPT If(!$_GET[idprispevek]){ //Pro pripad ze by promenna nebyla definována $_GET[idprispevek]=1; } For ($i=1;$i<=$stranek;$i++) //Bude provádět cyklus dokud se nedostane na posledni cislo { //echo " | "; If ($i >=($_GET[idprispevek] - 2) AND $i < $_GET[idprispevek] || $i > $_GET[idprispevek] AND $i <=($_GET[idprispevek] + 2)) { //Pokud je cislo do ctyr poli pred a za aktualni pozici, vypise jejich hodnoty $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo " $i "; } If ($i == $_GET[idprispevek]){ //Pokud je $i stejná jako naše aktuální pozice, zvýrazníme ji... $help_prom=$i; //Promenna ktera podminuje zobrazeni prvniho (č.1) a posledního (v tomto případě 10) čísla echo "$i"; } If ($i == 1 AND !$help_prom==1){ //Pokud je $i rovno 1 ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame za cislo tri tecky echo " 1... "; } If ($i == $stranek AND $help_prom < $stranek){ //Pokud je $i rovno $stranek(posledni stranka) ale nebylo jeste zobrazeno, Pridame pred cislo tri tecky echo " ...$stranek "; } } echo "
"; $fp=FOpen("kniha/kniha.tail","r"); FPassThru($fp); } Odkaz(); ?> check($_POST['code']); include "kniha/kniha.head"; echo ""; if (($jmeno=="ee")&&($Jmeno=="")){ // Kontrola vyplnění echo "
Jméno musí být vyplněno
"; $foc = 'jmeno'; $col = 'red'; } else if (($email=="ee")&&($Email=="")){ echo "
E-mail musí být vložen
"; $foc = 'email'; $cole = 'red'; } else if(($email=="ee")&&(!eregi("^$cast1+(\\.$cast1+)*@($cast2?\\.)+$cast2\$", $Email))) { echo "
Nesprávný formát E-mailu
"; $foc = 'email'; $cole = 'red'; } else if (($zprava=="ee")&&($Zprava=="")){ // povinných údajů echo "
Bez zprávy to nemá cenu
"; $foc = 'text'; $colt = 'red'; } else if (($jmeno=="ee")&&($code == "")){ echo "
Nebyl zadán bezpečnostní kód
"; $foc = 'code'; $colc = 'red'; } else if (($jmeno=="ee")&&($valid !== true)){ echo "
Nebyl zadán správný bezpečnostní kód
"; $foc = 'code'; $colc = 'red'; } if ($foc == ''){ $foc = 'Jmeno'; } ?>
* Takto označené položky je nutné vyplnit
Jméno:*
E-mail:*
Web: 
Zpráva:*
nepoužívej enter pro odstavec, ale klikni prosím sem: BR b

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Code:*

Předešlé ročníky: 2008 | 2009 | 2010 | úvod